Category Archive for 'Insane'

Sexism år 1616 = sexism i dag

Tuesday, June 27th, 2017

Det ovanstående är taget från Katarina Wennstams “Flickan och skammen“, en suveränt skriven bok om hur kvinnor och flickor historiskt och i dag smutskastas för sin sexualitet; med tanke på ovanstående lilla citat är dåtid med andra ord inte skilt från nutid. Att män inte har styrt upp det här är vansinnigt.

Ett vackert beskrivet utdrag ur Magnus Lintons “Knark: en svensk historia”

Thursday, June 22nd, 2017

Det här säger så mycket om den värld som många vill tränga bort medan de trängs in av sina dyra lägenheter.

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Friday, June 16th, 2017

Despite hating each other at points, Paul and John, and the rest of the Beatles had a very clear-cut vision of their songs.

I hate “The Sun”, I love this firefighter

Thursday, June 15th, 2017

This London firefighter replies to The Sun in a very succinct, well-put, and brilliant way.

Liv Strömquist – it’s not me and you, it’s the fucking banks

Wednesday, June 14th, 2017

Är du fattig? Felet är DITT och ingen annans!!!