Archive for September, 2016

Bodil Malmsten och Michel de Montaigne (ett exempel)

Monday, September 12th, 2016

Bodils loggböcker och Michel de Montaignes essäskrivande har en hel palett av likheter. Gotta read ’em all.

Zack De La Rocha: a new song

Thursday, September 8th, 2016

I’m happy now.