Sexism år 1616 = sexism i dag

Det ovanstående är taget från Katarina Wennstams “Flickan och skammen“, en suveränt skriven bok om hur kvinnor och flickor historiskt och i dag smutskastas för sin sexualitet; med tanke på ovanstående lilla citat är dåtid med andra ord inte skilt från nutid.

Att män inte har styrt upp det här är vansinnigt.

Tags: , , , , ,
Translate to:

Leave a Reply