Chomsky’s preface to Michael Albert’s new “Practical Utopia”

Tuesday, July 18th, 2017

This is a great read, the start to a new book; this preface is written by Noam Chomsky and covers very recent events.

Chomsky’s teeth

Saturday, July 15th, 2017

The reason to why Chomsky needed to go to the dentist? See.

Sexism år 1616 = sexism i dag

Tuesday, June 27th, 2017

Det ovanstående är taget från Katarina Wennstams “Flickan och skammen“, en suveränt skriven bok om hur kvinnor och flickor historiskt och i dag smutskastas för sin sexualitet; med tanke på ovanstående lilla citat är dåtid med andra ord inte skilt från nutid. Att män inte har styrt upp det här är vansinnigt.

Ett vackert beskrivet utdrag ur Magnus Lintons “Knark: en svensk historia”

Thursday, June 22nd, 2017

Det här säger så mycket om den värld som många vill tränga bort medan de trängs in av sina dyra lägenheter.

Standard ebooks: get free, nicely formatted e-books

Tuesday, June 20th, 2017

These e-books have modern typography, metadata, proofing and corrections, clean code, and they’re all public domain. Go download!